Dataerklæringer

En Dataerklæring anvendes til registrering af et ikke-typegodkendelsespligtigt køretøj.

Hvad er en Dataerklæring?

Du skal bruge en Dataerklæring, hvis du skal registrere et ikke-typegodkendelsespligtigt køretøj (se nedenfor) 1. gang i Danmark.

Dette gælder for:

  • Personbiler M1 (med henholdsvis benzin- og dieselmotor, herunder plug-in, elbil og N-gas bil)

  • Varebiler N1 (med henholdsvis benzin- og dieselmotor, herunder plug-in)  

  • Motorcykel  

  • Registreringspligtig knallert  

  • Traktor - herunder terminaltraktor 

  • Påhængsvogn O1 og O2, påhængsvogn til motorcykel, campingvogn samt påhængsredskab med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg.

Du kan læse mere om hvilke køretøjer, der behøver en Dataerklæring for at kunne synes og godkendes 1. gang i Danmark i Vejledning om syn af køretøjer, kapitel 14.02.2.2.

Hvem udfylder Dataerklæringen?

Dataerklæringen skal udfyldes af køretøjsfabrikanten, af køretøjsfabrikantens repræsentant (hvilket ikke er en forhandler, men den "officielle" importør af mærket), eller af en prøvningsinstans. Ved udfyldelse af Dataerklæringen erklæres, at det aktuelle køretøj opfylder en række bestemmelser, som det ikke er muligt at efterprøve med synsvirksomhedens normale udstyr (f.eks. at bilen opfylder kravene til crashtest, luftforurening og sikkerhedsforankringer).

Der skal altid anvendes den nyeste udgave af Dataerklæring, og under den forudsætning er den gyldig i ubegrænset tid efter, at den er underskrevet.

Hvor afleveres Dataerklæringen?

Dataerklæringen afleveres i forbindelse med køretøjets første syn hos en synsvirksomhed.

Hvilken udgave skal benyttes?

Der kan benyttes en dansk eller engelsk udgave af Dataerklæringen. Udgaven skal svare til den køretøjsart, som køretøjet skal registreres under i henhold til Detailforskrifter for Køretøjer.
  • For personbiler M1 skal versionerne med tilføjelsen "Temp" benyttes
  • For brugte personbiler M1 registreret 1. gang inden den 1. september 2019, kan versionerne med tilføjelsen "WLTP" benyttes indtil 1. september 2020
  • For varebiler N1 kan versionerne med tilføjelsen "WLTP" benyttes indtil 1. september 2020. Herefter skal versionerne med "Temp" benyttes

For øvrige køretøjskategorier er der kun en version (både på dansk og engelsk).

Dataerklæringer
Sidst opdateret: 10.10.2019