Hvad er en vejledende helbredsmæssig køretest?

SVAR:
Du bliver indkaldt til en vejledende helbredsmæssig køretest, hvis Politiet vil have evalueret din føreregnethed.

Køretesten afholdes for at vurdere, om du kan erhverve, forny eller bevare kørekort.

Det bliver vurderet:

- Om der bør ske tekniske og indretningsmæssige tilpasninger af køretøjet,

- Om du fortsat er i besiddelse af en tilfredsstillende helbredstilstand, f.eks. hvis
  du som følge af alder eller sygdom bliver lægeligt vurderet til ikke at have evne
  til at føre køretøjer, der kræver kørekort.

Køretesten har normalt en varighed af ca. 30 minutter.

Link til vejledning om vejledende helbredsmæssig køretest
Sidst opdateret: 11.09.2018