Kørekort til 17-årige

Folketinget har besluttet at iværksætte en forsøgsordning, der indebærer, at 17-årige kan få kørekort. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2017 og indebærer blandt andet, at den 17-årige skal have en ledsager, der selv har gyldigt kørekort, med under kørslen, og der stilles desuden visse krav til denne ledsager.

Når du har taget kørekort som 17-årig, og frem til du er fyldt 18 år, er du omfattet af forsøgsordningen om kørekort til 17-årige. Det betyder, at du er underlagt særlige regler for kørsel, herunder krav om, at du kun må køre sammen med en ledsager, ligesom du kun må køre bil i Danmark.

I forbindelse med ansøgning om kørekort til 17-årige, skal forældremyndighedsindehaveren/forældremyndighedshaverne give samtykke til, at der kan udstedes kørekort til kategori B. Samtykke meddeles i form af en samtykkeblanket, som du finder i kolonnen til højre.

Når du har bestået teori- og køreprøven til almindelig bil, får du udstedt et kørekort i EU-format til kategori B. Kørekortet påføres kode 141, hvilket betyder, at du indtil det fyldte 18. år kun må køre bil, hvis du har en ledsager med i bilen. Du skal samtidig være opmærksom på at førerretten kun gælder i Danmark. Ledsageren skal opfylde de krav, som stilles i forsøgsordningen om kørekort til 17-årige.

Når du fylder 18 år, vil kodens funktion automatisk blive ophævet, og du skal ikke længere have en ledsager med for at køre bil. Du får som udgangspunkt ikke et nyt kørekort, og koden vil derfor stadig fremgå af dit kørekort, men idet koden er betinget af din alder, vil koden ikke længere have en praktisk betydning. Det er en mulighed efter det fyldte 18. år, at få udstedt et duplikatkørekort uden koden. Udgifterne hertil afholdes af dig selv.

Den 3-årige forsøgsordning om kørekort til 17-årige startede den 1. januar 2017. Bekendtgørelsen har ingen udløbsdato. Det betyder, at forsøgsordningen fortsat er gældende, når der den 1. januar 2020 er gået tre år. 17-årige kan herefter stadig få udstedt kørekort efter de regler, der er fastsat i forsøgsordningen.

Forsøgsordningen vil være gældende indtil det eventuelt besluttes, at der skal gælde andre regler på området.

Særligt vedrørende ledsagere
Det er dit ansvar som fører af bilen, at din ledsager er klar over, hvilke krav der stilles til ham/hende. I forbindelse med en eventuel straffesag, skal du kunne dokumentere, at du har oplyst ledsageren om de krav, han/hun skal opfylde. Du kan læse mere om kravene på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside. Link findes under "Mere information" i menuboksen til højre.

Da du selv skal kunne dokumentere, at du har informeret ledsageren, om de krav til der stilles til ham/hende, er det en god ide, at I sammen udfylder og underskriver en særlig ledsagerblanket forud for kørslen. Det vil være din dokumentation for, at du har oplyst ledsageren om kravene, og at ledsageren er oplyst om kravene til ham/hende. Du kan finde blanketten i kolonnen til højre.

Du bør udfylde blanketten en gang for hver ledsager, som du har med i bilen. Blanketten kan herefter opbevares i bilen eller af dig som fører af bilen.

For at fungere som ledsager er det et krav, at ledsageren skal være indehaver af et dansk kørekort, som vedkommende har haft i 10 år eller mere. Grunden til kravet om et dansk kørekort er, at politiet skal have mulighed for at kontrollere, om kørekortet har været frakendt i perioden. Politiet har ikke umiddelbart mulighed for at kontrollere udenlandske kørekort, herunder EU/EØS kørekort.
Sidst opdateret: 18.09.2019