Bus

Her finder du undervisningsplan og information om køreuddannelsen for lille (Kategori D1) og stor bus (Kategori D).

Undervisningsplan og lærervejledning for lille bus (kategori D1)


Undervisningsplan - lille bus (Kategori D1)

Når du skal have kørekort til lille bus, skal køreuddannelsen nøje følge undervisningsplanen, som du finder i følgende bekendtgørelse:

Bekendtgørelse nr. 1302 af 27/11/2017 (retsinformation)

Lærervejledning - lille bus (kategori D1)
I tilknytning til undervisningsplanen er der udarbejdet en lærervejledning (version 1.14) om uddannelsens gennemførelse og tilrettelæggelse:

Lærervejledning for køreuddannelse til lille bus (kategori D1)

Undervisningsplan og lærervejledning for kategori D - stor bus


Undervisningsplan for Kategori D - stor bus

Når du skal have kørekort til stor bus, skal køreuddannelsen nøje følge undervisningsplanen, som du finder i følgende bekendtgørelse:

Bekendtgørelse nr. 1301 af 27/11/2017 (retsinformation)

Rigspolitiet har udarbejdet en forside til undervisningsplanen, som du kan finde her:

Forside til undervisningsplan


Lærervejledning kategori D - stor bus
I tilknytning til undervisningsplanen er der udarbejdet en lærervejledning om uddannelsens gennemførelse og tilrettelæggelse:

Lærervejledning for køreuddannelsen til Kategori D

Erhvervsprøven til kategori D1 og D

Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr.

Hvilke opgaver indeholder prøven?


Aspiranten skal:
  • Demonstrere færdigheder i at kontrollere udvalgte dele af det konkrete køretøjs udstyr.

  • Forklare med egne ord om de lovkrav, der knytter sig til den enkelte kontrol.

  • Udpege de dele på det konkrete køretøj, hvor fejl kan opstå og forklare om årsagerne til de fejl, der bliver udpeget Se også undervisningsplanens afsnit 1.

Hvad er prøven baseret på?

Rigspolitiet har udarbejdet et sæt opgavekort, som den prøvesagkyndige skal anvende i den udvidede kontrolprøve.

Opgavekortene til erhvervsprøven til kategori D1 og kategori D gør, at følgende vil blive krævet af aspiranten:
  • Aspiranten skal undersøge tre af "kontrolnumrene" fordelt over tre af de syv afsnit, der indeholder kontrolstof ("Styreapparat", "Bremser", "El-anlæg, lygter, reflekser og signalapparat mv.", "Bærende dele", "Motor, transmission samt energi- og miljørigtig kørsel", "Karosseri og opbygning" samt "Indre indretning, udsyn og særligt udstyr"). Den prøvesagkyndige vælger hvilke tre.

  • Aspiranten skal herudover med egne ord forklare om de lovkrav, der er anført i afsnittet, og som knytter sig til det aktuelle "kontrolnummer".

  • Aspiranten skal ud fra ét af de gennemgåede "kontrolnumre" kunne udpege, hvor på det konkrete køretøj, der kan opstå tegn på fejl og forklare årsagen til fejlen. Se afsnit 1 i undervisningsplanen.
Ved prøven skal aspiranten endvidere overhøres i dele af de gældende bestemmelser om buskørsel. Du kan se disse bestemmelser ved at klikke på nedenstående bilag 7 i Retningslinjer for prøvesagkyndige.

Se oversigt over det udvidede kontrolstof
Sidst opdateret: 31.07.2019