Teori- og køreprøven

For at erhverve kørekort skal du have gennemført et uddannelsesforløb hos en godkendt kørelærer. Det skal du også, hvis du ønsker at udvide dit kørekort med yderligere kategorier.

For at erhverve kørekort skal du have gennemført et uddannelsesforløb hos en godkendt kørelærer. Det skal du også, hvis du ønsker at udvide dit kørekort med yderligere kategorier.

Ansøgning om udstedelse af kørekort skal afleveres til en af landets kommuner. Ansøgningen får du udleveret hos din kørelærer. Kommunen vurderer herefter, om du opfylder betingelserne for udstedelse af kørekort, berammer køreprøver og opkræver betaling.

Ansøgning om fornyelse skal også afleveres til en af landets kommuner, som vurderer om betingelserne for fornyelse af kørekort er opfyldt. Ansøgningsblanketten kan du få hos kommunen.
Hvis du vil ansøge om ombytning af dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort skal du ligeledes henvende dig til en af landets kommuner.

Du kan læse, hvad du skal medbringe af foto, lægeattest eller lignende under de enkelte punkter.


EU-reglerne om kørekort

EU-reglerne om kørekort fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 med senere ændringer.


Nationale regler om kørekort

De nationale regler om kørekort findes i færdselsloven og i kørekortbekendtgørelsen.
Sidst opdateret: 01.10.2019