Digital teoriprøve

Rigspolitiet har udviklet et nyt digitalt system til brug ved gennemførelse af teoriprøver i forbindelse med ansøgning om kørekort.

Hvad er formålet med den digitale teoriprøve?
Det overordnede formål med at modernisere og digitalisere afholdelsen af teoriprøver er at understøtte en forbedret færdselssikkerhed ved at øge kvaliteten i teoriprøverne, herunder teoriprøvernes form, indhold og gennemførelse. Samtidig skal digitaliseringen sikre, at det i fremtiden bliver muligt at gennemføre flere teoriprøver pr. uge pr. teoriprøvested, således at borgerne får en højere grad af fleksibilitet i forbindelse med valg af tidspunkt for afholdelse af teoriprøver, samt at flaskehalse og ventetider reduceres.


Hvem kan bruge det digitale teoriprøvesystem?
Den nye digitale teoriprøve bliver testet på prøvestedet i Hillerød og på prøvestedet i Køge. Alle ansøgere, der skal aflægge teoriprøve ved disse prøvesteder skal gennemføre teoriprøven på den nye digitale platform.


Hvornår kan alle tage den digitale teoriprøve?

Der er endnu ikke taget stilling til den geografiske placering og antallet af teoriprøvesteder. En sådan stillingtagen forventes at ske med udgangspunkt i de erfaringer, der indsamles i testforløbet.


Hvordan afholdes en digital teoriprøve?
Den digitale teoriprøve skal gennemføres på teoriprøvestederne i særlige lokaler, der er indrettet med et antal prøveterminaler.

Ved ankomst til prøvestedet registrerer den tilsynsførende, at ansøgeren er mødt, tildeler den pågældende en prøveterminal og starter derefter teoriprøven.

Ansøgeren kan gennemføre teoriprøven – bestående af typisk 25 teoriprøve-spørgsmål med op til 4 svarmuligheder – i sit eget tempo inden for 25 minutter. Ansøgeren får på skærmen vist teoriprøvespørgsmålene og svarmulighederne som billeder og tekst. Al tekst på skærmen kan høres i hovedtelefoner, hvor lydstyrken kan reguleres op eller ned.

Når ansøgeren har afsluttet teoriprøven, henvender denne sig til den tilsynsførende, som udleverer et bedømmelsesskema med resultatet af teoriprøven.


Hvordan fungerer det nuværende teoriprøvesystem?

Den nuværende teoriprøve er som bekendt baseret på en række dvd-serier, der viser forskellige færdselssituationer samt spørgsmål og svarmuligheder, som ansøgerne skal tage stilling til. Ansøgerne besvarer spørgsmålene på afkrydsningsskemaer, som bliver gennemgået manuelt af politiets prøvesagkyndige.


Er der forskel på spørgsmålene i den nuværende og i den digitale teoriprøve?
I hele testfasen vil teoriprøven være baseret på de samme teoriprøveserier, som anvendes ved de øvrige af landets prøvesteder. Når systemet er fuldt implementeret på alle prøvesteder, vil de nuværende faste teoriprøveserier blive afløst af teoriprøver baseret på tilfældig udvælgelse af spørgsmål.


Hvordan foregår teoriprøven, hvis man ikke kan dansk?
Teoriprøve med ansøgere, der ikke taler og forstår dansk, vil som hidtil blive gennemført med tolk, hvor tolken oversætter en teoriprøve fra den digitale teoriprøve.


Hvad hvis man af særlige grunde ikke kan gennemføre en digital teoriprøve?

Ansøgere, der på grund af ganske særlige forhold ikke selvstændigt kan gennemføre en digital teoriprøve, vil kunne få fornøden hjælp til at gennemføre prøven. Der kan eksempelvis være tale om ældre personer, der aldrig tidligere har betjent en computer.


Hvordan tilmelder du dig en teoriprøve?
En person, der ønsker kørekort, skal indgive ansøgning til kommunen. Typisk opretter kørelæreren ansøgeren i det internetbaserede Køreprøvebookingsystem. Når ansøgeren er godkendt af kommunen, kan kørelæreren booke en teoriprøve til den pågældende.

Information om ansøgeren, herunder prøvetidspunkt og kategori, overføres automatisk fra køreprøvebookingsystemet til den digitale teoriprøve.

Sidst opdateret: 01.04.2019