Gebyrer

På denne side kan du finde priserne for køreprøver, fornyelser og ombytning af kørekort samt priser på duplikatkørekort og midlertidige erstatningskørekort.

Priser på køreprøver, kørekort mv. med undtagelse af kørekort til knallert, kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og kørekort med kørelærerpåtegning:
 • Køreprøve (teoriprøve og praktisk prøve): 600 kr.

 • Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med stort påhængskøretøj: 280 kr.

 • Kontrollerende køreprøve i medfør af en betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud: 890 kr.

 • Kørekort til personer, der har førerret til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med, at pågældende midlertidigt eller endeligt har mistet retten til at føre lille knallert: 130 kr.

 • Udstedelse af kørekort i forbindelse med generhvervelse af førerretten uden krav om kontrollerende køreprøve i tilfælde, hvor den pågældende var under 18 år på gerningstidspunktet, og er blevet ubetinget frakendt en førerret, som var erhvervet inden afgørelsestidspunktet (udskydelsesfrakendelse): 130 kr.

Priser på køreprøver, kørekort mv. til kategori AM (stor knallert):
 • Køreprøve til kategori AM (stor knallert) 270 kr.

 • Kontrollerende køreprøve til kategori AM (stor knallert) i medfør af en betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud 270 kr.

Priser på køreprøver, kørekort mv. til kategori LK (lille knallert)
 • Kørekort (inkl. teoriprøve) til kategori LK (lille knallert) til personer, der er fyldt 18 år: 130 kr.

 • Kørekort (inkl. undervisning, teoriprøve og praktisk prøve) til kategori LK (lille knallert) til personer under 18 år: 490 kr.

 • Teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert for personer under 18 år ud over første prøve: 220 kr.

 • Kørekort til kategori LK (lille knallert) efter ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert: 130 kr.

 • Kørekort til kategori LK (lille knallert) til personer, der har ret til at føre lille knallert, og som har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med, at pågældende midlertidigt eller endeligt har mistet førerretten: 130 kr.

 • For ombytning af kørekort med kode om frakendelse af retten til at føre lille knallert til kørekort uden sådan kode, når frakendelsestiden er udløbet: 130 kr.

 • Udstedelse af kørekort i forbindelse med generhvervelse af førerretten uden krav om kontrollerende køreprøve i tilfælde, hvor den pågældende var under 18 år, da pågældende fik en ubetinget frakendelse af førerretten, (udskydelsesfrakendelse): 130 kr.

Pris på køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring:
 • Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus 600 og 580 kr.

Pris på kørelærerprøve og kørekortudstedelse efter frakendelse af retten til at være kørelærer
 • Afholdelse af kørelærerprøve, første kategori: 340 kr.

 • Afholdelse af kørelærerprøve, efterfølgende kategorier: 320 kr.

 • Afholdelse af kørelærerprøve til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel: 460 kr.

 • Kørekort til personer, der har førerret til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere  kørekortet i forbindelse med, at pågældende har fået frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer: 130 kr.

Priser på fornyelse af kørekort:
 • Fornyelse af andre kørekort end de nedenfor nævnte: 130 kr.

 • Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold: 0 kr.

 • Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængs-køretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år: 170 kr.

 • Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring: 280 kr.

 • Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset: 120 kr.

 • Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse: 280 kr.

Priser på ombytning af kørekort:
 • Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert): 280 kr.

 • Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert): 130 kr.

 • Tvungen ombytning som følge af nye regler og lignende: 130 kr.

Priser på duplikatkørekort, midlertidigt erstatningskørekort, internationalt kørekort og turistkørekort:
 • Udstedelse af duplikatkørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert): 280 kr.

 • Udstedelse af duplikatkørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert): 130 kr.

 • Udstedelse af internationalt kørekort: 25 kr.

 • Midlertidigt erstatningskørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert): 170 kr.

 • Midlertidigt erstatningskørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert): 130 kr.

 • Udstedelse af turistkørekort: 0 kr.

Priserne følger af betalingsbestemmelserne i færdselsloven og kørekortbekendtgørelsen.
Sidst opdateret: 01.04.2019