Dispensationsansøgning B/E for kode 78 på kørekort

Her kan du læse om muligheden for dispensation fra kravet om, at kørekortet skal påføres kode 78. Kode 78 betyder, at B/E kørekortet (almindelig bil med stort påhængskøretøj) er begrænset til automatgear.

Færdselsstyrelsen kan i en nærmere afgrænset periode dispensere fra kravet om, at kørekortet skal påføres kode 78, hvis man har taget kategori B/E i en bil med automatgear.

Dispensationsadgangen kan benyttes, hvis en ansøger af kørekort til kategori B/E ikke ønsker en begrænsning af sit kørekort, og der ansøges om kørekort frem til den 31. december 2020.

Ansøgning om dispensation skal sendes til Færdselsstyrelsen.
En dispensationsansøgning skal sendes til Færdselsstyrelsen og skal indeholde:
  • Ansøgers navn, cpr.nummer, adresse, telefonnummer og mailadresse
  • Dokumentation for, at ansøgeren er tilmeldt køreuddannelsen til kategori B/E
  • Hvis ansøger har været til køreprøve, sendes et kopi af det midlertidig kørekort som dokumentation
  • Såfremt en kørelærer søger om dispensation på vegne af en køreelev, skal der vedlægges fuldmagt fra køreeleven til, at kørelæreren kan søge om dispensation på dennes vegne
Såfremt der skal vedlægges fuldmagt, kan Færdselsstyrelsens standardformular herfor bruges. Formularen findes i menuboksen til højre.
Sidst opdateret: 28.05.2019