Ansøgning om kørekort

Under dette punkt findes information om hvilke betingelser, der skal opfyldes, hvis man vil ansøge om udstedelse af kørekort indenfor de forskellige kørekortkategorier.

Ansøgning
Ansøgning om kørekort skal afleveres til et af landets kommuner.

Blanketten kan du finde i kolonnen til højre.

Er du under 18 år skal forældremyndighedsindehaver(e)give samtykke til, at der kan udstedes kørekort til kategori B. Blanketten finder du i kolonnen til højre. Kommunen vurderer, om betingelserne for udstedelse af kørekort er opfyldt, berammer køreprøver og opkræver betaling.

Find kontaktoplysninger på din kommune

Dokumentation for hvem du er
Når du indleverer din ansøgning til en af landets kommuner, skal du dokumentere din identitet. Du skal derfor medbringe dit eventuelt tidligere udstedte kørekort eller dit gyldige pas. Hvis du ikke har det, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller andet egnet legitimation samt billedlegitimation.

Det er vigtigt, at dit personnummer tydeligt fremgår af legitimationen. Ellers skal du medbringe et legitimationspapir, hvor dit personnummer tydeligt fremgår. Legitimationspapiret skal være udstedt af en offentlig myndighed.

Hvis du ikke har fået et personnummer, og din fødselsdato og dit navn ikke tydeligt fremgår af legitimationen, skal du medbringe et legitimationspapir, hvor din fødselsdato og dit fødested tydeligt fremgår. Legitimationspapiret skal være udstedt af en offentlig myndighed.

Hvis dit fulde og anvendte navn ikke fremgår af dine legitimationspapirer, kan du blive anmodet om at dokumentere navneændringen ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregisteret.  

Andre dokumenter du skal medbringe
 
Når du afleverer din ansøgning om kørekort, skal du huske at vedlægge:

 • Foto - se alle krav til billedet illustreret med billedeksempler her

 • Lægeattest, som er udstedt af din egen læge (lægeattesten må ikke være over 3 måneder gammel på indleveringstidspunktet). (Gælder ikke ansøgninger om kørekort til lille knallert).

 • Bevis for gennemført kursus i færdselsrelateret førstehjælp. (Gælder ikke ansøgninger om kørekort til lille knallert, hvis du er 18 år eller derover).

 • Opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, og du ikke lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.

Kommunen kan bede dig om at fremskaffe yderligere dokumentation. Dette kan f.eks. ske, hvis kommunen skønner, at det er nødvendigt at dokumentere, at du har bopæl i Danmark.
 
Betingelser for at få kørekort  
For at få udstedt et kørekort skal du have bopæl i Danmark. Du skal også opfylde krav til alder og helbred.
Hvis du ikke tidligere har fået udstedt et kørekort, eller hvis du vil udvide dit kørekort til en ny kategori, skal du gennemføre et uddannelsesforløb til den ønskede kørekortkategori hos en godkendt kørelærer og bestå en køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).

De forskellige kørekortkategorier  
Hvis du opfylder betingelserne, kan du få udstedt kørekort til følgende kategorier:

 • AM – stor knallert
 • A1 – lille motorcykel
 • A2 – mellemstor motorcykel
 • A – stor motorcykel
 • B – almindelig bil
 • C1 – lille lastbil
 • C – lastbil
 • D1 – lille bus
 • D – stor bus
 • E – stor påhængskøretøj
 • B/E – almindelig bil med stort påhængskøretøj
 • C1/E - lille lastbil med stort påhængskøretøj 
 • C/E - lastbil med stort påhængskøretøj
 • D1/E – lille bus med stort påhængskøretøj
 • D/E – stor bus med stort påhængskøretøj
Hvis du har et kørekort til almindelig bil, og du har brug for at køre med et vogntog, der er større end det tilladte, har du også mulighed for at gennemføre en særlig køreuddannelse og aflægge en praktisk prøve, der giver mulighed for at køre med et vogntog, hvis samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, men ikke overstiger 4.250 kg (B+).

Herudover kan du få kørekort til lille knallert, traktor/motorredskab og til erhvervsmæssig personbefordring.

Alderskrav


Kategori
 Alderskrav

Kategori T/M
(traktor/motorredskab)

16 år
 
Kategori LK
(lille knallert)

 15 år

Kategori AM
(stor knallert)


18 år


Kategori A1
(lille motorcykel)

18 år
Kategori A2
(mellemstor motorcykel)


20 år

Særlige regler vedr. alderskrav

Du kan tage kørekort til en mellemstor motorcykel når du er fyldt 18 år, hvis du er mekaniker el. lign. Eller under uddannelse hertil, eller hvis du er i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige beredskab.


Kategori A
(stor motorcykel)

24 år

Særlige regler vedr. alderskrav

Du kan tage kørekort til en stor motorcykel når du er 20 år hvis du er mekaniker eller lign. eller under uddannelse hertil, og du har minimum to års erfaring på en mellemstor motorcykel.

Du kan tage kørekort til en stor motorcykel når du er 21 år hvis du er i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab, eller du alene ønsker at føre trehjulede motorcykler og biler med en motoreffekt over 15 kW.

Du kan tage kørekort til stor motorcykel når du er 22 år hvis du har mindst to års erfaring på en mellemstor motorcykel.

Kategori B (almindelig bil)  
17 år (trehjulede motorcykler og biler med en motoreffekt over 15 kW kræver dog, at du er fyldt 21 år)


Kategori B/E (almindelig bil med stort påhængskøretøj)

18 år

Kategori C1 (lille lastbil)

 
18 år

Kategori C1/E (lille lastbil med stort påhængskøretøj)


18 år
Kategori C (stor lastbil)
 
21 år

Særlige regler vedr. alderskrav

Du kan tage kørekort til stor lastbil når du er 18 år hvis det er som led i kvalifikationsuddannelsen, eller hvis du er i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab, eller hvis du er mekaniker eller lign. eller under uddannelse hertil.

Kategori C/E (stor lastbil med stort påhængskøretøj)

21 år

Særlige regler vedr. alderskrav

Du kan tage kørekort til stor lastbil med stort påhængskøretøj når du er 18 år hvis det er som led i kvalifikationsuddannelsen, eller du er i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab.
Kategori D1 (lille bus)

21 år

Kategori D1/E (lille bus med stort påhængskøretøj)

21 år
Kategori D (stor bus)  

24 år

Særlige regler vedr. alderskrav

Du kan tage kørekort til stor bus når du er 21 år hvis det er som led i kvalifikationsuddannelsen, hvis du er i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab, eller hvis du er mekaniker eller lign. eller under uddannelse hertil.

Kategori D/E (stor bus med stort påhængskøretøj)

24 år

Særlige regler vedr. alderskrav

Du kan tage kørekort til stor bus med stort påhængskøretøj når du er 21 år, hvis det er som led i kvalifikationsuddannelsen, hvis du er i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige beredskab.


Hvis du vil udvide dit kørekort 
Du kan udvide dit kørekort til at gælde andre kørekortkategorier, hvis du gennemfører et uddannelsesforløb til den ønskede kørekortkategori hos en kørelærer og består en køreprøve til kategorien. Du skal samtidig opfylde de øvrige krav for at få kørekort, herunder de aldersmæssige og helbredsmæssige krav til den pågældende kategori.

Det bemærkes, at det ved visse udvidelser af kørekortet kræves, at du allerede har erhvervet kørekort til andre kategorier:
 • Kørekort til kategori B/E kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori B

 • Kørekort til kategori C1 og C kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori B

 • Kørekort til kategori C1/E og C/E kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til henholdsvis kategori C1 og C

 • Kørekort til kategori D1 og D kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til kategori B

 • Kørekort til kategori D1/E og D/E kan kun udstedes til førere, der har erhvervet kørekort til henholdsvis kategori D1 og D
Sidst opdateret: 28.05.2019