Virksomhedskort

Transportvirksomheden skal have et virksomhedskort, der udstedes til virksomheden, og som skal anvende kortet til at sikre, at data i takografen registreres som tilhørende virksomheden.

Hvor ansøges der om virksomhedskort?
Ansøgning om virksomhedskort indleveres til politiet.

Blanketten til ansøgning om virksomhedskort findes i boksen til højre.

Hvad koster et virksomhedskort?
Prisen for et virksomhedskort er 525 kr.

Hvor finder du reglerne for udstedelse af virksomhedskort?
Reglerne om udstedelse af virksomhedskort kan du finde i bekendtgørelse om udstedelse af takografkort, som du finder under "Takografer og takografkort" i menuen til venstre.

Hvordan anvendes virksomhedskort?

Regler for, hvordan transportvirksomheden skal bruge virksomhedskort samt den digitale og intelligente takograf, findes i køre- og hviletidsbekendtgørelsen og de forordninger, der fremgår af bekendtgørelsens bilag, samt i "Forskrifter for brug af kontrolapparater". Bekendtgørelsen og de forordninger, der fremgår af bekendtgørelsens bilag, dvs. køre- og hviletidsforordningen, takografforordningen og kontrolapparatforordningen, finder du under ”Regler og vejledninger”, og forskrifterne finder du under ”Takografer og takografkort”, begge i menuen til venstre.

Hvilke regler er der for fornyelse af virksomhedskort?
  • Der kan tidligst søges om nyt virksomhedskort 2 måneder før gyldighedsperiodens udløb.
  • Der skal senest 15 dage før gyldighedsperiodens udløb søges om nyt virksomhedskort (hvis man vil være sikker på at have det nye virksomhedskort inden gyldighedsperioden for det gamle virksomhedskort udløber).
  • Det nye virksomhedskort gælder dagen efter, at det gamle udløber.
  • Bemærk, at virksomheden skal udfylde en ansøgningsblanket for hvert virksomhedskort, der ønskes fornyet. Proceduren er anderledes i forhold til førstegangsudstedelse af virksomhedskort, hvor man blot kan anføre, hvor mange kort man ønsker. Dette skyldes, at virksomhedskortet bliver forsynet med et unikt nummer, som får et "gentagelsesnummer".
  • Det gamle virksomhedskort skal ikke afleveres.
Sidst opdateret: 02.08.2019