Hvad skal jeg sende ind?

For at vi kan optimere sagsbehandlingstiden, er det vigtigt, at vi har den fornødne dokumentation og at blanketterne er udfyldt korrekt.

Som udgangspunkt skal vi altid bruge nedenfor nævnte materiale når man er indkaldt til virksomhedskontrol:

Køretøjsliste

Køretøjslisten skal omfatte samtlige køretøjer. Det betyder at du som vognmand skal notere samtlige køretøjer, der har været registreret til din virksomhed i den periode du er indkaldt. Også selvom køretøjet ikke har været registreret til din virksomhed i hele kontrolperioden.

Følgende køretøjer skal således anføres på listen:
  • Køretøjer der udfører godstransport, og hvis største tilladte totalvægt inklusive påhængsvogn eller sættevogn overstiger 3,5 ton.
  • Køretøjer, der udfører personbefordring, og som er konstrueret eller permanent indrettet til at befordre mere end 9 personer, inklusive føreren, og er beregnet til dette formål.
Det skal anføres, om køretøjet er udstyret med digital takograf eller analog takograf, og ud for hvert køretøj skal der anføres navn på de(n) fører(e), der har ført køretøjet i kontrolperioden.

Førerliste

Førerlisten skal indeholde navne, CPR-numre og adresser på alle førere, der har ført virksomhedens køretøjer i kontrolperioden.

Det skal endvidere anføres, om føreren har anvendt førerkort og/eller diagramark under kørslen.

Datafiler

Der skal indsendes en dvd med kopi af originale datafiler i ddd-format for både førerkort og den digitale takograf for hele kontrolperioden.

Det er nødvendigt, at der et downloadet oplysninger fra både den digitale takograf og førerkort for hele kontrolperioden.

Datafiler skal være overført, gemt og sikret i originalt format og med intakte digitale signaturer, ligesom filerne ikke må være kodede.

Diagramark

Der skal for hele kontrolperioden indsendes fuldstændigt udfyldte originale diagramark, der skal være sorteret i køretøjs– og datoorden.

Oplysningerne er nødvendige, fordi det som led i kontrollen bl.a. skal være muligt at fastlægge, hvilke kørsler den enkelte fører har foretaget, ligesom det skal være muligt at identificere, hvilket køretøj der har været anvendt.

Alle rubrikker op diagramarkene skal være fuldstændigt udfyldt med alle oplysninger, og oplysningerne skal være læselige.

Virksomhedens førere skal anføre det fulde fornavn og efternavn, og der må ikke bruges forkortelser.

Inden diagramarkene sendes til styrelsen, bør du kontrollere, at diagramarkene er fuldstændigt udfyldt.

Nogen gange har vi brug for yderligere materiale

Såfremt du som vognmand evt. har haft førere, der har benyttet færge, mener at et eller flere af dine køretøjer er undtaget fra køre– og hviletidsreglerne eller af du har kørsel, der er undtaget fra køre– og hviletidsreglerne (eksempelvis vintertjenester eller rutekørsel), så har vi brug for at du fremsender dokumentation herfor.

Du kan i boksen til højre ”Bilag til kontrollen” finde en tjekliste til, hvad der skal sendes ind, og de nødvendige blanketter til brug ved kontrollen.

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 04.07.2019