Er du indkaldt til kontrol?

Din virksomhed kan blive indkaldt til virksomhedskontrol. Du kan som chauffør også blive stoppet i en vejsidekontrol.

Er din virksomhed indkaldt til kontrol af køre– og hviletidsreglerne?
Kontrollen foretages af Færdselsstyrelsen, der bla. indkalder virksomheder til at indsende diagramark og data fra førerkort og køretøjer for en i indkaldelsesbrevet anført måned.

Du kan som virksomhed også blive udtaget til en kontrol af køre– og hviletid på virksomhedens adresse , med besøg fra Færdselsstyrelsen. Denne kontrol foregår under præcis samme vilkår som hvis virksomheden var blevet indkaldt til at indsende materialet til Færdselsstyrelsen.

Hvad bliver kontrolleret, når man indkaldes til kontrol?
Færdselsstyrelsen kontrollerer blandt andet følgende:

  • Overholdelse af regler om køretid, pauser og hviletid.
  • Korrekt dokumentation og tilladelser ved rutekørsel og undtaget kørsel.
  • Om takografen anvendes og betjenes korrekt.
  • Om diagramark og førerkort anvendes korrekt.
  • Om alle felterne på diagramarkene er udfyldt korrekt, dvs. med angivelse af førerens navn og efternavn, start/slutdato, start/slutsted, registreringsnummer og kilometertællerens stand ved kørslens begyndelse og afslutning.

Sagsbehandlingsforløbet
Når virksomheden har forelagt de oplysninger der er anmodet om i indkaldelsesbrevet, hvad enten man er indkaldt til at indsende materiale eller til at få besøg af Færdselsstyrelsen, vil vi gennemgå det indsendte materiale.

Sagsbehandlingstiden kan variere meget, og det der har stor betydning for tiden, er om vi har modtaget alt materiale til tiden og at vi har det hele fra starten.

Du kan i boksen til højre ”Bilag til kontrollen” finde en tjekliste til hvad der skal sendes ind, og de nødvendige blanketter til brug ved kontrollen.

Du kan også i undermenuen ”Hvad skal jeg sende ind?” se en grundig beskrivelse af, hvad du skal sende ind, og hvordan de forskellige blanketter skal udfyldes.

 

Sidst opdateret: 31.10.2019