Må jeg tune og ændre motoren i min bil?

SVAR:

Disse ændringer hører ind under begrebet konstruktive ændringer. Du må godt foretage konstruktive ændringer på din bil, men der er visse krav, der skal overholdes. Kort fortalt er kravene:

• Bilen må ikke støje eller forurene mere end tilladt
• Sikkerheden skal fortsat være forsvarlig
• At du ved syn af bilen kan dokumentere, at bilen fortsat lever op til de to nævnte
   krav

Du kan læse mere om kravene nedenfor under "Hovedkrav til konstruktive ændringer".

Reglerne om tuning (herunder også chiptuning), motorskift mv. kan findes i Vejledning om syn af køretøjer i kapitel 18.03 (pdf).

Vigtigt at vide, hvis du tuner eller chiptuner din bil!
Du kan risikere at miste bilens fabriksgaranti, hvis din chiptuning ikke er lovlig. Spørg derfor altid bilimportøren, om fabriksgarantien kan opretholdes ved tuning.

Som bilens ejer er det dit ansvar at sikre dig, at bilen er i lovlig stand (Færdselsloven § 67).  Flere regler kan finde i bekendtgørelsen om chiptuning

Bilen skal synes og godkendes
Når du foretaget konstruktive ændringer (motorskift, tunet eller chiptunet), skal bilen altid synes bagefter. I den forbindelse skal du oplyse synsvirksomheden om ændringerne. Det vil så fremgå af registreringsattesten, at der er foretaget konstruktive ændringer.

Kravet om syn og registrering ved konstruktive ændringer kan findes i Bekendtgørelse om godkendelse og syn § 22.

Vigtigt at vide om syn!
Hvis du ikke oplyser om ændringerne ved syn, er ændringerne ikke godkendt, og dermed er bilen ikke lovligt synet.

Afgift ved konstruktive ændringer
Det er SKAT, der afgør, om der skal betales fornyet afgift i forbindelse med konstruktive ændringer. Kontakt dit skattecenter for at høre nærmere om reglerne.

Salg og markedsføring af chiptuningssæt
Markedsføring og salg af chiptuning er ulovligt, medmindre forhandleren kan dokumentere, at bilen med monteret chip stadig overholder miljøkravene. For at være lovligt skal chiptunings-udstyr vedlægges denne dokumentation. Dette forbud mod salg af ulovligt chiptunings-udstyr gælder også, selv om der reklameres med, at det kun må anvendes til motorsport eller udenfor Færdselslovens område.

Hovedkrav til konstruktive ændringer
Forurening, brændstofforbrug og støj

Hvis du vil foretage konstruktive ændringer af din motor, er et af hovedkravene som følger:

• Bilen må ikke støje eller forurene mere, end det var tilladt ved bilens 1.
   registreringsdato

Du skal kunne dokumentere, at bilen efter ændringerne ikke forurener mere end tilladt. Det kan gøres ved at få bilen målt i et godkendt prøvningslaboratorium (findes bl.a. i Sverige og Tyskland). Det kan også gøres ved at bygge bilen om, så den bliver identisk med en anden seriefremstillet model.

Særligt for chiptuning. Fra 1. august 2006 er der indført et særligt krav for dieselbiler om måling af røg under belastning.

Er bilen registreret første gang i 1997 eller senere, skal du også kunne fremvise dokumentation for brændstofforbruget efter tuning. Det skyldes, at den grønne ejerafgift er fastsat efter bilens forbrug.

Der er ikke formkrav til dokumentation, men du kan se eksempel på dansk dokumentation og engelsk dokumentation her.

Hvis motorens effekt forøges med mindre end 20 %, må bilens støjniveau (standstøj) ikke stige med mere end 3 db (A) i forhold til det støjniveau, bilen havde ved 1. registrering.

Hvis du forøger motorens effekt med mere end 20 %, skal du kunne fremvise ny dokumentation for støjniveau i form af måling af både kørsels- og standsstøjsmåling.

Sikkerhed
Hvis du laver konstruktive ændringer på motoren er der også krav til bilens sikkerhed.

Bilen skal kunne holde til effektforøgelsen (sikkerhed).

Hvis du øger motoreffekten med op til 20 %, anses bilen for fortsat at være sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Hvis motoren får øget effekten med mere end 20 %, er det nødvendigt med dokumentation fra producentens side, der erklærer, at bilen er egnet til denne effektforøgelse. Dokumentationen kan bestå af, en erklæring fra bilfabrikanten om bilens egnethed for effektforøgelse eller evt. bilfabrikantens beskrivelse af, hvilke ændringer, der vil være nødvendige, hvis bilen fortsat skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Andre former for dokumentation kan være TÜV godkendelse i henhold til Merkblatt 751 eller dokumentation for, at bilen er teknisk identisk med en anden variant, der har højere effekt.

Hvis bilen eftermonteres med kompressor med wastegate eller med turbolader, vil det i alle tilfælde anses for at have givet en effektforøgelse på mere end 20 %.

Sidst opdateret: 22.03.2018