Sagsbehandlingstider på tilladelser og godkendelser vedrørende erhvervstransport

Har du sendt en ansøgning til Færdselsstyrelsen, kan du forvente en længere sagsbehandlingstid.

Der er i øjeblikket en forlænget sagsbehandlingstid grundet en stor ophobning af sager hos Færdselsstyrelsen. Det betyder, at den forventede sagsbehandlingstid er omkring 12 uger.

Det er styrelsens mål, at ansøgeren kan forvente at få en skriftlig afgørelse senest 8 uger efter, at styrelsen har modtaget ansøgningen.

Nogle sager kan kræve en længere sagsbehandlingstid. Det kan eksempelvis være, hvis der er behov for at indhente yderligere oplysninger fra ansøger eller andre myndigheder, eller hvis sagen er særligt kompliceret og/eller principiel.

Sagsbehandlingstiden kan også blive længere, hvis styrelsen i en periode modtager mange ansøgninger.
Sidst opdateret: 27.05.2019