Særtransport

Her kan du læse om den nye uddannelse, som giver adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter.

Den 1. april 2014 trådte bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter (BEK nr. 1282 af 12/11/2013) i kraft.

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at personer, som har gennemgået en særlig uddannelse, kan opnå ret til at regulere færdslen i forbindelse med særtransportopgaver. 

Den uddannelse, som giver ret til at regulere færdslen, kan tages på uddannelsescentre, som er godkendt af styrelsen.

Sidst opdateret: 02.08.2019