BAT- BevisAdministration i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

BAT er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens system til administration af chaufføruddannelsesbeviser.

Selvbetjening

Log på selvbetjening og

• Print en kopi af midlertidigt chaufføruddannelsesbevis med girokort 
• Bestil erstatningsbevis hvis dit chaufføruddannelsesbevis bortkommer 
• Se status på din ansøgning om chaufføruddannelsesbevis 

Vær opmærksom på, at bestilling af erstatningsbeviser koster 115 kr. Bestilling af et nyt bevis betyder, at det gamle bevis bliver ugyldigt. 

Hvad gør jeg, hvis ikke jeg har modtaget mit chaufføruddannelsesbevis?
Du skal kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen via bat@tbst.dk hvis:

• Du har betalt, og det fremgår af selvbetjeningssiden, at beviset er blevet udstedt
• Du har betalt, men det ikke fremgår af betalingsstatus på selvbetjeningssiden  

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BAT selvbetjening understøttes af nedenstående klient-setup: 

Styresystem: Windows 7 eller Windows 8 

Browser: Internet Explorer 10 eller 11, alternativt Internet Explorer 8 eller 9

 


Mere information
Sidst opdateret: 02.08.2019