Udlejning af chaufførvikarer

Her finder du krav og retningslinjer for dig, som ønsker at drive chaufførvikarvirksomhed.

Det kræver en godkendelse fra styrelsen at udleje chaufførvikarer til kørsel med danske lastbiler i Danmark.

Er du indehaver af en vognmandstilladelse, kan du søge styrelsen om godkendelse til at drive chaufførvikarvirksomhed.

Det er en betingelse for opretholdelse af en vognmandstilladelse og dermed også opretholdelse af godkendelse til udlejning af chaufførvikarer, at virksomheden har mindst en indregistreret lastbil til godskørsel for fremmed regning.

Godkendelsen omfatter udlejning af chauffører til godstransport med lastbiler eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt over 3,5 tons og til erhvervsmæssig buskørsel.

Ansøgningsskemaet finder du i boksen til højre.

Du skal – ud over at opfylde betingelserne for at få en vognmandstilladelse – opfylde følgende krav for at få en godkendelse til at udleje chaufførvikarer:

Særligt for personligdrevne virksomheder
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at godkendelsen kun tillader udlejning af ansatte chauffører. Ejeren i en personlig drevet virksomhed kan således ikke udleje sig selv.

Faglige kvalifikationer
Du skal have bestået et godsvognmandskursus. Har du bestået et godsvognmandskursus før 2000, skal du gennemføre et særligt kursusmodul om vikarudlejning, som er godkendt af styrelsen.

Økonomi

Kravet til vejtransportvirksomhedens egenkapital for etablering af en chaufførvikarvirksomhed er pr. 1. januar 2016 ændret til 150.000 kr. Det betyder, at danske vejtransportvirksomheder ikke skal opfylde yderligere krav for at blive godkendt som chaufførvikarvirksomhed udover det eksisterende krav for vejtransporttilladelser.

Udenlandske chaufførvikarvirksomheder
En vognmand fra et EØS-land (Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig) kan få udstedt en chaufførvikargodkendelse i tilslutning til en fællesskabstilladelse.

Vognmanden skal gennemføre et vikarudlejningskursus i Danmark eller dokumentere, at vedkommende har gennemført et kursus i et andet EØS-land, der kan sidestilles med et vikarudlejningskursus. Endvidere skal vognmanden opfylde egenkapitalkravet for vikarvirksomheder.

Det er en betingelse for at imødekomme en ansøgning, at chaufførvikarvirksomheden bekræfter at ville følge niveauet i gældende danske overenskomster ved kørsel med danske biler i Danmark.

Godkendte udlejere
Ved hjælp af linket til højre kan du se en oversigt over indehavere af godkendelse til udlejning af chaufførvikarer.

 
Sidst opdateret: 02.08.2019