Transport af farligt gods

OBS! Siden er under opdatering.
Nedenfor kan du læse om regler og retningslinjer vedrørende transport af farligt gods.

Vejtransport af farligt gods i Danmark skal som hovedregel foregå efter ADR-konventionens bestemmelser (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

Se seneste udgave af ADR-konventionen ved hjælp af linket til højre.

Administrationen af bestemmelserne om transport af farligt gods ad vej varetages i Danmark af en række forskellige myndigheder: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er regeludstedende myndighed. Konkrete henvendelser af juridisk karakter besvares af Rigspolitiet, Færdselsafdelingen. Henvendelser af teknisk/kemisk karakter af Beredskabsstyrelsen, Forebyggelseskontor.

Styrelsen er regeludstedende og administrativ myndighed for så vidt angår sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods samt tekniske krav til ADR-køretøjer.

Ansøgninger om ADR-godkendelse af køretøjer til vejtransport af farligt gods samt udstedelse af ADR-attester til godkendte køretøjer behandles af en godkendt synsvirksomhed. Ansøgningsskema kan findes ved hjælp af linket til højre. 

Sikkerhedsrådgiver

Hvem skal have en sikkerhedsrådgiver?
Som udgangspunkt skal alle virksomheder, der beskæftiger sig med transport af farligt gods ad vej, have udpeget en sikkerhedsrådgiver. Det er ikke kun egentlige transportvirksomheder, der er omfattet, men også afsendervirksomheder og virksomheder, der arbejder med klassificering, emballering, mærkning, på- og aflæsning af farligt gods og udfyldelse af transportdokumenter er således også omfattet.

Se bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods ved at benytte linket øverst til højre.

Hvem kan virksomheden anvende som sikkerhedsrådgiver?
Sikkerhedsrådgiveren behøver ikke at være ansat i virksomheden. Man kan altså godt benytte sig af en ekstern rådgiver. Det kan f.eks. være en privat konsulent, en konsulent i en brancheforening eller en person i en anden virksomhed.

Det er et krav, at sikkerhedsrådgiveren er indehaver af et gyldigt bevis for bestået sikkerhedsrådgivereksamen. Hvis sikkerhedsrådgiveren er udlænding, skal vedkommende kunne tale og skrive et sprog, som personalet i virksomheden kan forstå.

Når en virksomhed har udpeget en sikkerhedsrådgiver, skal virksomhedens ledelse underskrive og indsende Beredskabsstyrelsens skema til udpegning af sikkerhedsrådgivere til Beredskabsstyrelsen. Skemaet kan findes ved at benytte linket øverst til højre.

Hvilke opgaver skal sikkerhedsrådgiveren varetage?
Sikkerhedsrådgiveren skal være med til at forebygge uheld i forbindelse med transportrelaterede aktiviteter med farligt gods.

En sikkerhedsrådgiver skal bl.a.:

  • Føre tilsyn med, at reglerne for transport af farligt gods overholdes.
  • Rådgive virksomheden om transport af farligt gods.
  • Undersøge, hvad der er praksis, og om nødvendigt indføre procedurer for en lang række forhold af betydning for sikkerheden omkring vejtransport af farligt gods.
  • Sikre, at de af virksomhedens medarbejdere, der har opgaver vedrørende vejtransport af farligt gods, har den fornødne uddannelse.
  • Sikre, at uheld, hændelser og konstaterede overtrædelser i relation til vejtransport af farligt gods undersøges nærmere og følges op af forebyggende tiltag.
  • Indhente alle relevante oplysninger og udarbejde en rapport til din virksomhed, såfremt der sker hændelser eller uheld med tilknytning til virksomheden.
  • Udarbejde en årsrapport til ledelsen, der beskriver virksomhedens og rådgiverens aktiviteter i forbindelse med farligt gods i det forløbne år.

Yderligere oplysninger om bestemmelserne på farligt gods området fremgår af:

Bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods. Denne bekendtgørelse implementerer Europa–Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods.  

 

Sidst opdateret: 03.07.2019