Godskørsel

Her kan du læse om styrelsens opgaver vedrørende udstedelse af tilladelser til godskørsel, samt forklaring af termerne "godskørsel for fremmed regning" og "firmakørsel".
I menuen til venstre kan du finde de emner, som er af interesse for dig.

Styrelsen udsteder nationale og internationale tilladelser til godskørsel for fremmed regning og fører tilsyn med, at indehaverne til enhver tid opfylder betingelserne for tilladelsen.

Godskørsel for fremmed regning

Godskørsel for fremmed regning er kørsel mod betaling med gods i en lastbil eller et vogntog, hvor godset ikke tilhører eller på anden måde er knyttet til den registrerede bruger af bilen. Er lastbilen eller vogntoget over 3,5 tons tilladt totalvægt, kræver kørslen tilladelse fra styrelsen.

Bemærk: Kører du godkørsel for fremmed regning i varebil, kan du læse mere om, hvilke krav du skal opfylde på varebilskrav.dk.

Firmakørsel
I modsætning til godskørsel for fremmed regning kræver firmakørsel ikke tilladelse. Du kører firmakørsel, hvis du transporterer gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis du transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation. Transporten kan også udføres med et lejet køretøj uden fører. Kørslen må kun være en hjælpefunktion til virksomhedens samlede aktiviteter.
Mere information
Godskørsel:
Hent relevante blanketter under
Blanketter

Firmakørsel:
Oversigt over godkendte chaufførvirkarvirksomheder
Sidst opdateret: 17.12.2019