Buspassagerrettigheder

Nedenfor kan du læse mere om buspassagerers rettigheder, finde forordningen på området samt et tilhørende resumé.

Forordningen (EU) nr. 181/2011 fastsætter et minimum af rettigheder for passagerer, der rejser med bus inden for Den Europæiske Union.

Rettighederne, der minder om de rettigheder, som fly-, tog- og skibspassagerer har, omfatter blandt andet:

  • ret til ligebehandling uanset nationalitet, hvad angår priser og andre transportvilkår
  • ikke-diskriminerende behandling af handicappede og bevægelseshæmmede personer, navnlig gratis assistance i udpegede busterminaler og ombord på bussen og ret til pengeerstatning for tab af eller skade på bevægelsesmidler
  • fyldestgørende og tilgængelige oplysninger til alle passagerer i løbet af deres rejse og adgang til generelle oplysninger om deres rettigheder i busterminalerne og på internettet
  • ret til tilbagebetaling af den fulde billetpris eller omlægning af rejsen i tilfælde af overbooking, aflysning eller forsinkelse på mere end 2 timer fra det forventede afgangstidspunkt (gælder kun ved rejser med en rejseafstand på mere end 250 km)
  • ret til erstatning svarende til 50 % af billetprisen ud over tilbagebetaling af den fulde billetpris, når busselskabet undlader at tilbyde passageren valget mellem tilbagebetaling eller omlægning (gælder i tilfælde af overbooking, aflysning eller forsinkelse på mere end 2 timer fra det forventede afgangstidspunkt for rejser med en rejseafstand på mere end 250 km)
  • ret til passende assistance (f.eks. snacks, måltider, forfriskninger og, når det er nødvendigt, indkvartering) i tilfælde af aflysning eller forsinkelse på mere end 90 minutter (gælder kun ved rejser med en rejsetid på mere end 3 timer og en rejseafstand på mere end 250 km)
  • ret til erstatning i tilfælde af trafikulykker, der medfører død, personskade, bortkomst eller beskadigelse af bagage
  • en obligatorisk klageordning oprettet af busselskaberne, som de skal stille til rådighed for alle passagerer
  • oprettelse af uafhængige organer i alle EU-medlemsstater med beføjelse til at håndhæve forordningen og eventuelt pålægge bøder
Sidst opdateret: 19.12.2018