Krav til førere af ikke-erhvervsmæssige busser

Her finder du en oversigt over de gældende krav.

Førere, der modtager betaling for at føre bussen
Hvis føreren modtager betaling af enhver art for at føre bussen, f.eks. en lærer eller pædagog, er vedkommende omfattet af krav om grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse og skal have et chaufføruddannelsesbevis. Der stilles endvidere krav om kørekort til kategori D (bus).

Ved kørsel til udlandet er det endvidere et krav, at føreren har mindst to års erfaring i at køre bus eller lastbil.

Førere, der
ikke modtager betaling for at føre bussen
Hvis føreren ikke modtager betaling af nogen art for at føre bussen, f.eks. et ulønnet medlem af en idrætsforening, skal vedkommende ved kørsel i Danmark ikke opfylde krav til uddannelse. Der stilles således kun krav om kørekort til kategori D (bus).

Ved kørsel til udlandet er føreren omfattet af krav om grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse og skal have et chaufføruddannelsesbevis. Endvidere er det et krav, at føreren har mindst to års erfaring i at køre bus eller lastbil.

Førere af busser, der anvendes til rent privat kørsel

Føreren af en bus, der anvendes til rent privat kørsel, dvs. kørsel med den nærmeste familie og nære venner, skal ikke opfylde krav til uddannelse eller krav om erfaring i at køre bus eller lastbil, hverken ved kørsel i Danmark eller til udlandet. Der stilles således kun krav om kørekort til kategori D (bus).
Det gælder både for kørsel i egen bus og kørsel i lejet bus.


    Sidst opdateret: 27.05.2019