Kørekort til 17-årige

Folketinget har besluttet at iværksætte en forsøgsordning, der indebærer, at 17-årige kan få kørekort. Ordningen træder i kraft den 1. januar 2017 og indebærer blandt andet, at den 17-årige skal have en ledsager (der selv har gyldigt kørekort) med under kørslen, og der stilles desuden visse krav til denne ledsager.

Det er den 17-årige førers ansvar, at ledsageren er klar over, hvilke krav der stilles til ham/hende. Det skal kunne dokumentereres overfor politiet, at den 17-årige har oplyst ledsageren om de krav, denne skal opfylde.

Det er derfor en god ide, at både ledsager og fører udfylder og underskriver en særlig ledsagerblanket forud for kørslen. Det sikrer, at der er dokumentation for, at den 17-årige har oplyst ledsageren om kravene, og at ledsageren er orienteret om kravene.

Du finder blanketten i kolonnen til højre.
Sidst opdateret: 07.03.2017