Omsyn og § 2,2 syn

Udover registreringssynet og det periodiske syn findes der to andre former for syn; omsyn og § 2, stk. 2 syn. Nedenfor kan du læse mere om, hvad disse syn indebærer.

Omsyn
Blev der ved det periodiske syn fundet fejl eller mangler ved dit køretøj, som betyder at køretøjet ikke straks kan godkendes, kan synshallen tillade, at køretøjet skal gennem det såkaldte omsyn.

Fristen for omsyn er 33 kalenderdage (synsdatoen tælles som første dag) uanset om køretøjet skal igennem ét eller flere omsyn. Til omsynet skal du medbringe synsrapporten fra det periodiske syn.

§ 2, stk. 2 syn
Hvis politiet bliver opmærksom på alvorlige fejl ved dit køretøj, kan de via SKAT indkalde det til det såkaldte § 2, stk. 2 syn. Indkaldelsen sker i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. september 2012 om godkendelse og syn af køretøjer, § 2, stk. 2.

Ved synet fortager synshallen et syn af hele bilen og ikke blot af de fejl, som politiet har bemærket. Til synet skal du medbringe synsindkaldelsen, som du modtog fra SKAT. Efter et § 2, stk. 2 syn ændres køretøjets dato for det næste periodiske syn, hvis køretøjet ikke også samtidigt er indkaldt til periodisk syn. Det vil sige, at for en almindelig personbil, så bliver datoen for næste periodisk syn godkendelsesdatoen plus de 2 år.

Hvordan får jeg køretøjet synet?
For at få dit køretøj (om)synet skal du bestille tid hos en synshal, som skal fortage synet. Du finder en liste over godkendte synshaller og omsynshaller i boksen til højre. Til synet kan der f.eks. være tale om, at der skal medbringes tidligere registreringsattest, dataerklæring, EF-overensstemmelsesattest, vejeseddel, dokumentation fra anerkendt prøvningslaboratorium.

Hvad bliver tjekket ved andre syn?
Ved syn af dit køretøj foretager synshallen en kontrol af, om køretøjet er i god stand i henhold til loven om godkendelse og syn af køretøjer. Køretøjet bliver synet for fejl, der kan påvirke vores miljø og sikkerheden på vejene.

  1. Sikkerheden
    For at sikre sikkerheden på vejene, bliver der foretaget en kontrol af køretøjets styreapparat, bremser, dæk, lygter, signalapparat, reflekser og bærende dele, som bl.a. hjulophæng og støddæmpere.

  2. Miljøet
    For at sikre et bedre miljø, bliver der foretaget en kontrol af køretøjets røg-, kulilte- og støjudledning. Du kan læse mere om reglerne for køretøjers støj- og partikeludledning under menupunktet Grøn transport.

Et syn afsluttes med at synshallen oplyser synsresultatet, som efterfølgende noteres i en synsrapport. Der findes tre typer af resultater: godkendt, betinget godkendt, kan godkendes efter omsyn eller ikke godkendt. Læs mere under Synsrapport.

Sidst opdateret: 05.03.2018