Sikkerhedsudstyr til børn i bil og bus

Ligesom voksne, skal børn være beskyttet i tilfælde af en trafikulykke. Derfor er det vigtigt, at de børn, du har i bil eller bus, er godt sikret.

Hvad siger reglerne?
I biler skal børn under 135 cm skal være spændt fast i sikkerhedsudstyr, der passer til barnets vægt og/eller højde. Sikkerhedsudstyret skal samtidigt være godkendt og mærket efter de europæiske og nationale regler på området.

Bemærk: Børn må ikke transporteres i en bagudvendt barnestol på en passagersiddeplads med frontairbag, medmindre airbaggen er deaktiveret.

I busser skal børn spændes fast i sikkerhedsudstyr, hvis der er sikkerhedsudstyr, ellers er det ikke et lovkrav. Anvender man sikkerhedsudstyr i en bus (som f.eks. seler, selepude eller autostol), skal det imidlertid opfylde de samme godkendelseskrav krav, som stilles til sikkerhedsudstyr i biler.

Reglerne fremgår af bekendtgørelse nr. 1002 om krav til sikkerhedsudstyr til børn i biler.

Godkendelser
Sikkerhedsudstyr til børn skal have en ECE 44-03-, ECE 44-04- eller i-Size-godkendelse.

ECE 44-03 og ECE 44-04
På godkendelsesmærket for ECE 44-03 og ECE 44-04 (E-mærket) er der en angivelse af barnets vægt, og den lange talrække under barnets vægt skal begynde med enten 03 eller 04.

i-Size
Den 1. oktober 2013 trådte i-Size godkendelsen i kraft. Den omfatter indtil videre kun nye autostole, der fastgøres med et iso-fixbase, og anvendes sideløbende med ECE 44-03 og 44-04 godkendelserne. i-Size mærket er opbygget ligesom E/e-mærket, men udover angivelsen af barnets max.vægt indeholder i-Size mærket også en angivelse af barnets højde samt talrækken "R129-00". Selve logoet for i-Size vil også optræde på udstyret.

 

Under generelt om sikkerhedsudstyr, kan du læse mere om de overordnede regler for mærkning af sikkerhedsudstyr, og om hvem der har ansvaret for, at udstyret lever op til de gældende regler.

Færdselsstyrelsens opgave i forhold til sikkerhedsudstyr
Færdselsstyrelsen er tilsynsmyndighed for produkter, der kan anvendes indenfor færdselslovens område. Vi kontrollerer i den forbindelse blandt andet, om produkterne er mærket, godkendte og overholder de respektive krav, der stilles i EU og nationalt til de enkelte produkter.

Hvis Færdselsstyrelsen konstaterer, at et produkt er farligt, kan vi pålægge fabrikant, importør eller forhandler af produktet at stoppe salget. Hvis det er nødvendigt kan Færdselsstyrelsen desuden kræve, at allerede solgte produkter bliver kaldt tilbage fra forbrugerne.

I boksen til højre finder du en liste over produkter som færdselsstyrelsen har tilbagekaldt, fordi det har været markedsført og/eller solgt som sikkerhedsudstyr for børn i biler uden at opfylde sikkerhedskravene.


Foto: Rådet for Sikker Trafik

Detaljeret info omkring mærkning af sikkerhedsudstyr til børn i biler
Mærkningen af udstyret kan se ud på forskellige måder, alt efter hvilken af 3 mulige bestemmelser udstyret er godkendt efter. Herunder kan du se eksempler på/krav til mærkning for hver af de 3 bestemmelser.

Eksempel 1
Korrekt mærkning i henhold til ECE regulativ 44/03 skal indeholde følgende informationer:

 • En cirkel indeholdende bogstavet "E" efterfulgt af et nummer, som angiver, hvilket land der har udstedt godkendelsen

 • Et godkendelsesnummer, hvor de to første tal i godkendelsesnummeret skal være 03 eller 04

 • Et af følgende ord, afhængig af kategori: "universal", "begrænset/restricted", "semi-universal" eller "køretøjsspecifik/vehicle specific"

 • Angivelse af vægtinterval, som angiver, hvilken vægt af barnet udstyret er beregnet til, typisk 0-10 kg; 0-13 kg; 9-18 kg; 15-25 kg; 22-36 kg; 0-18 kg; 9-25 kg; 15-36 kg; 0-25 kg; 9-36 kg; 0-36 kg

 • Symbolet "Y", hvis der er tale om udstyr med lyskeselestrop

 • Symbolet "S", hvis der er tale om udstyr til fastspænding af børn med særlige behov, "Special needs restraint"

Mærkningen af udstyret skal desuden opfylde nedenstående dimensionskrav:

 

Eksempel 2:

Korrekt mærkning i henhold til direktiv 77/541/EØF skal indeholde følgende informationer:

 • Et rektangel indeholdende bogstavet "e" efterfulgt af et nummer, som angiver, hvilket land der har udstedt godkendelsen

 • Et godkendelsesnummer 

 • Et af følgende ord, afhængig af kategori: "universal", "begrænset", "semi-universal" eller "køretøjsspecifik"

 • Angivelse af vægtinterval, som angiver, hvilken vægt af barnet udstyret er beregnet til, dvs.: under 10 kg; under 13 kg; 9-18 kg; 15-25 kg; 22-36 kg; under 18 kg; 9-25 kg; 15-36 kg; under 25 kg; 9-36 kg; under 36 kg

 • Symbolet "Y", hvis der er tale om udstyr med lyskeselestrop

 • Symbolet "S", hvis der er tale om udstyr til fastspænding af børn med særlige behov, "Special needs restraint"

Eksempel 3:
Korrekt mærkning i henhold til ECE regulativ 129 skal indeholde følgende informationer:

 • En cirkel indeholdende bogstavet "E" efterfulgt af et nummer, som angiver, hvilket land der har udstedt godkendelsen

 • Et godkendelsesnummer

 • Et af følgende ord, afhængig af kategori: "i-Size" eller "specific vehicle ISOFIX"

 • Angivelse af størrelsesinterval, som angiver, hvilken højde af barnet udstyret er beregnet til

 • Symbolet "S", hvis der er tale om udstyr til fastspænding af børn med særlige behov, "Special needs restraint"

Mærkningen af udstyret skal desuden opfylde nedenstående dimensionskrav:

 

Sidst opdateret: 10.08.2016