Nye regler om mærkningskrav for køretøjer der kan anvende alternative brændstoffer
14.06.2017

De nye regler omhandler motorkøretøjers mærkning med et eller flere symboler, som angiver hvilke typer af alternative brændstoffer, køretøjet kan anvende.

Mærkningskravet er baseret på en delvis implementering af artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer.

Mærkningskravet medfører et krav om, at køretøjet skal være forsynet med mærkning med et eller flere symboler på eller i umiddelbar nærhed af alle brændstofbeholderes tankdæksler. Mærkningen skal angive, hvilke typer alternativt brændstof, køretøjet kan anvende. Symbolerne skal være udformet i henhold til standarden DS/EN 16942.

Den foreslåede ændring gælder for indregistrerede køretøjer, der kan anvende alternative brændstoffer og som bringes i omsætning fra og med den 12. oktober 2018.

Kontakt
Fuldmægtig
Anne Petersen
Specialkonsulent
Tomas Vive Larsen
Sidst opdateret: 14.06.2017