Ny vejledning om syn af køretøjer
30.06.2017

Færdselsstyrelsen har opdateret vejledningen om syn af køretøjer, der benyttes af synsvirksomheder i forbindelse med syn af køretøjer. Den opdaterede vejledning træder i kraft den 1. juli 2017.

Den opdaterede vejledning indeholder denne gang primært informationer om en række regler, som er ændret af andre myndigheder end Færdselsstyrelsen:

• Opmålingsmetode for lastbiler til både beboelse og transport af idrætsudstyr er ændret i henhold til SKAT’s regler
• Komplet sæt nye regler om ADR-godkendelse (transport af farligt gods) fra Beredskabsstyrelsen
• Nye felter i Køretøjsregisteret (DMR) som følge af ændrede afgiftsregler (elektrisk rækkevidde, gasforbrug)
• Campingbiler, der opfylder EEV-norm for emission, anses af Skatteministeriet som ækvivalent med Euro 5
• Ny registreringsbekendtgørelse fra Skatteministeriet: Brugte køretøjer, hvor kun årstallet for første registrering er kendt, skal nu anses for registreret første gang den 1/1 i stedet for 31/12 i det pågældende år

Vejledningen om syn af køretøjer er en kommenteret udgave af Detailforskrifter for Køretøjer og indeholder også overgangsbestemmelser.

I spalten til højre finder du et link til den opdaterede vejledning.
Kontakt
Chefkonsulent
Peter Dyrelund Jakobsen
Sidst opdateret: 30.06.2017