Markedskontrol af trafikveste og personreflekser i 2017
27.10.2017

Færdselsstyrelsen gennemfører i efteråret 2017 en kontrolindsats rettet imod fabrikanter, importører og detailhandlende af trafikveste og personreflekser

Trafikveste som fx løbeveste, cykeljakker mv. og personreflekser som dinglereflekser, slap wraps mv., der anvendes for at få større synlighed i trafikken, må kun markedsføres og sælges, hvis de er CE-mærkede og lever op til kravene for CE-mærkning. Desuden skal der udleveres en brugsanvisning sammen med produktet.

Markedskontrollen begynder i oktober 2017 og følger op på en kontrolindsats i 2015, der viste, at 25 % af de kontrollerede produkter ikke levede op til kravene, og en kontrolindsats i 2016 der viste, at 13 % ikke levede op til kravene.

Erfaringerne fra de tidligere kontrolindsatser viser, at den manglende efterlevelse af kravene oftest skyldtes, at den erhvervsdrivende har manglende kendskab til reglerne. Derfor udarbejdede styrelsen i forbindelse med kontrollen i 2016 et informationsmateriale om indkøb af refleksprodukter til udlevering i detailhandlen.

I forbindelse med markedskontrollen i 2017 vil Færdselsstyrelsen kontrollere mærkningen, herunder CE-mærkning af produkterne og indhente dokumentation for CE-mærkningen. Styrelsen vil desuden udtage et antal produkter til nærmere undersøgelse og test.

Hvis et kontrolleret produkt ikke lever op til kravene, kan Færdselsstyrelsen give påbud om at bringe produktet i orden, stoppe salget eller tilbagekalde produktet fra forbrugerne. Ydermere kan Færdselsstyrelsen i disse tilfælde opkræve betaling fra den erhvervsdrivende for udgifter til indkøb af produkter og for udgifter til test.

I spalten til højre finder du et link til et faktaark om trafikveste og personreflekser.
Sidst opdateret: 30.10.2017