Mulighed for dispensation fra regler for kørekort erhvervet i køretøjer med automatgear (kun for kategori B/E)
20.03.2017

Færdselsstyrelsen orienterer om mulighed for dispensation som følge af ændring af regler om stort trailerkørekort til bil (kategori B/E)

Den 1. januar 2017 blev reglerne om aflæggelse af køreprøver i køretøjer med automatgear ændret.

De nye regler betyder, at hvis ansøgeren består den praktiske prøve i et køretøj med automatgear, anføres kode 78 som udgangspunkt på det kørekort, som udstedes på grundlag af prøven.

Kørekort med denne kode kan kun benyttes til kørsel med køretøjer med automatgear i forhold til de konkrete kørekortkategorier, som er erhvervet med automatgear.

Som noget nyt vil Færdselsstyrelsen i en nærmere afgrænset periode dispensere fra kravet om, at kørekortet skal påføres kode 78.

Dispensationsadgangen kan benyttes, hvis en ansøger af kørekort til kategori B/E ikke ønsker en begrænsning af sit kørekort, og der ansøges om kørekort frem til den 31. december 2018.

Ansøgning om dispensation skal sendes til Færdselsstyrelsen på info@fstyr.dk
Kontakt
Specialkonsulent
Anne Mikkelsen
Sidst opdateret: 20.03.2017