Præcisering af undtagelserne fra køre- og hviletidsbestemmelserne
02.01.2018

Færdselsstyrelsen ændrer fortolkningen af undtagelsesbestemmelsen om specialkøretøjer til vejhjælp i Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen.

Den ændring, som Færdselsstyrelsen nu gennemfører, vedrører fortolkningen af undtagelsesbestemmelsen om specialkøretøjer til vejhjælp (’køretøjer godkendt til vejhjælp’), sådan som den er beskrevet i Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen.

Færdselsstyrelsen vil i starten af januar 2018 opdatere vejledningen med følgende ændring:

Det er Færdselsstyrelsens opfattelse, at et køretøj for at være omfattet af udtrykket ”specialkøretøjer til vejhjælp” skal være godkendt til slæbning i medfør af bekendtgørelse nr. 485 af 25. maj 2016 eller være godkendt til vejhjælp. Køretøjet må endvidere ikke på grund af dets størrelse have karakter af en egentlig autotransporter. Det er i den forbindelse Færdselsstyrelsens vurdering, at køretøjet i tilfælde, hvor det er indrettet til at transportere mere end to køretøjer, vil have karakter af en autotransporter, og dermed ikke være et specialkøretøj til vejhjælp.
Mere information
Kontakt
Chefkonsulent
Mette Bertelsen Haugen
Sidst opdateret: 02.01.2018