Præcisering af undtagelserne fra køre- og hviletidsbestemmelserne
14.06.2017

Færdselsstyrelsen præciserer, at ændringen af fortolkningen af ”håndværkerreglen” i Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen fra 1. januar 2017 også omfatter transport mellem to erhvervsdrivende som led i en håndværksmæssig ydelse, hvor føreren ikke selv forestår alle opgaver.

Ændringen af fortolkningen af ”håndværkerreglen” i Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen vedrørte begrebet ’materiel’. Hensigten med ændringen var at få den danske fortolkning af begrebet til at svare til den tyske.

Siden har henvendelser fra branchen indikeret, at der er et behov for at tilføje et afsnit i vejledningen for at præcisere, at transport mellem to erhvervsdrivende som led i en håndværksmæssig ydelse, hvor føreren ikke selv forestår alle opgaver, men nogle af opgaverne forestås af underleverandører, kan være omfattet af ”håndværkerreglen”, og dermed være undtaget fra køre- og hviletidsreglerne.

Styrelsen vil ved først givne lejlighed opdatere vejledningen med følgende afsnit:

Føreren benytter til udøvelsen af sit erhverv
Det er en betingelse for at være undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne, at det materiel, udstyr eller maskiner, der transporteres, skal føreren benytte til udøvelsen af sit erhverv.

Det er Færdselsstyrelsens opfattelse, at transport mellem to erhvervsdrivende som led i en håndværksmæssig ydelse, hvor føreren ikke selv forestår alle opgaver, men hvor nogle af opgaverne forestås af underleverandører, ligeledes vil være undtaget i henhold til bestemmelsen.

Som eksempel på en transport, der kan være undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne kan nævnes en mekaniker, der udfører reparation af et givet køretøj, men hvor den samlede arbejdsopgave tillige omfatter lakering af køretøjet. Hvis en mekaniker i den situation fra eget værksted transporterer et køretøj til lakering hos en autolakerer, vil autolakereren således være underleverandør af en ydelse i forbindelse med reparation af køretøjet. Mekanikeren transporterer her materiel, som mekanikeren benytter til udøvelsen af sit erhverv
.
Kontakt
Chefkonsulent
Mette Bertelsen Haugen
Sidst opdateret: 14.06.2017