Nye regler om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer
27.06.2017

Den 1. juli 2017 træder nye regler i kraft om assessorer i forbindelse med forsøg med selvkørende motorkøretøjer.

Folketinget vedtog den 30. maj 2017 en ændring af færdselsloven, der gør det muligt at tillade forsøg med selvkørende motorkøretøjer i Danmark fra den 1. juli 2017. For at opnå tilladelse til et forsøg med selvkørende motorkøretøjer er det blandt andet et krav, at ansøger vedlægger en vurdering fra en godkendt assessor om konsekvenserne for færdselssikkerheden ved gennemførelse af forsøget i ansøgningen.

Styrelsen har på baggrund af høringssvarene ændret akkrediteringskravet i bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen stiller nu krav om, at assessor skal være upartisk og uafhængig ved udførelse af sit arbejde, og dette kan ske ved at efterleve en række krav i DS/EN ISO/IEC 17020:2012 eller krav på et niveau svarende hertil.

Bekendtgørelsen indeholder herudover bestemmelser om:
  • Assessors opgaver, kompetencer, vurdering, tavsheds- og indberetningspligt
  • Krav til medarbejdere og underleverandører
  • Krav om dokumenthåndtering og –styring
  • Krav om ansvarsforsikring
  • Godkendelse af assessorer
  • Tilsyn og tilbagekaldelse af godkendelser
  • Klageadgang

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Kontakt
Fuldmægtig
Nicklas Vigand Svendsen
Sidst opdateret: 27.06.2017