Vejledning til erhvervslivet om Brexit

Hvis Storbritannien og EU ikke bliver enige om at indgå en udtrædelsesaftale, vil det have betydning for vilkårene for samhandlen mellem Danmark og Storbritannien. Dette vil også berøre danske transportvirksomheder med aktiviteter fra, via eller til Storbritannien.

Det anbefales derfor, at alle transportvirksomheder, som er engageret i Storbritannien, hurtigst muligt får klarlagt, hvordan Brexit kan påvirke deres respektive handel og værdikæder.

Styrelsen har udarbejdet et vejledningsmateriale, der skal give danske transportvirksomheder et overblik over punkter, de skal være særligt opmærksomme på, hvis Storbritannien og EU ikke bliver enige om en udtrædelsesaftale.

Du finder vejledninger for vejtransport i højre kolonne.
Sidst opdateret: 28.11.2018