Organisation

Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og har ca. 70 medarbejdere.

Organisationsdiagram
Færdselsstyrelsen består af færdselsdirektøren, 3 kontorchefer og 9 faglige teams. Direktionen og stabsfunktionerne er forankret i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.Retningslinjer for logo
Anvendelse af styrelsens logo skal i hvert enkelt tilfælde aftales forud.

Ønsker du at få udleveret logoet, kontakt Direktionssekretariatet via kommunikation@tbst.dk

Logoet må ikke ændres i farve eller form efter udlevering. Ændring i proportionel skalering tillades.

Logoet må ikke tilføjes andre grafiske elementer medmindre det er aftalt på forhånd.

Logoet må ikke anvendes som markedsføring fx som tegn på, at styrelsen fremhæver eller garanterer for et firma eller et produkt.

Logoet må aldrig anvendes til formål, aktiviteter eller arrangementer, der er uforenelige med styrelsens formål.

Færdselsstyrelsen (Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen) vil afslå udlevering af logoet eller kræve at brugen af logoet ophører, hvis brugen strider imod de ovenstående retningslinjer. Om nødvendigt via retslig gang.
Sidst opdateret: 19.05.2018