Gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med vejtransportområdet er finansieret via gebyrer og afgifter. For godkendelser og licenser mm betales udstedelsesgebyrer, og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed, betaler syns- og omsynsvirksomheder en afgift pr. synet/omsynet bil.

Satserne gældende for 2018 er:

Opgave
Sats 2018
Bilsynsafgiften, pr. syn
20 kr.
Specialtransportassistent, for udstedelse, fornyelse og erstatning af legitimationskort 165 kr.
Chaufføruddannelsesbeviser, for udstedelse, fornyelse og erstatning 155 kr.

Kørekort og køreprøve

Gældende gebyrsatser for køreprøver, fornyelser og ombytning af kørekort samt duplikatkørekort og midlertidige erstatningskørekort kan findes her.

Bekendtgørelse nr. 1243/2017 fastsætter bestemmelser om betaling for bl.a. køreprøver, kørekort og ombytning af allerede udstedte kørekort (færdselslovens § 59 a og § 124 i).

Syn, omsyn, udstedelse af legitimationskort til særtransportassistance og udstedelse af chaufføruddannelsesbevis

Bekendtgørelse nr. 1629/2017 fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer for syn, omsyn, udstedelse af legitimationskort til særtransportassistance og udstedelse af chaufføruddannelsesbevis.


Taxi

Der er fastsat en række gebyrer og afgifter for udstedelse af chaufførkort, tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, tilladelse til at drive kørselskontor og godkendelse af uddannelsessteder. Gældende gebyrsatser kan findes på Taxilov.dk.

Forsikringer

Bekendtgørelse nr. 1240/2017 regulerer forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven (færdselsloven § 105), mens forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland (færdselsloven for Grønland § 49) reguleres i bekendtgørelse nr. 1241/2017.

I bekendtgørelse nr. 1242/2017 reguleres forsikringsdækningsbeløb i bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane.


Sidst opdateret: 14.11.2018