Vejledning om syn af køretøjer

I denne vejledning kan du finde alle krav, som stilles til køretøjer. Vejledningen er en kommenteret udgave af "Detailforskrifter for Køretøjer" med overgangsbestemmelser.

Den senest udgave af "Vejledning om syn af køretøjer" er fra januar 2017. Denne udgave og ændringerne i forhold til den forrige udgave (november 2015) kan ses nedenfor. Det er seneste version af "Vejledning om syn af køretøjer", der som udgangspunkt benyttes som grundlag for afgørelser i en synsvirksomhed.
Sidst opdateret: 30.12.2016