Vejledning om syn af køretøjer

I denne vejledning kan du finde alle krav, som stilles til køretøjer. Vejledningen er en kommenteret udgave af "Detailforskrifter for Køretøjer" med overgangsbestemmelser.

Den seneste udgave af "Vejledning om syn af køretøjer" er Juli 2017, og den er gældende fra 1. juli 2017.

Ændringerne i forhold til den forrige udgave (Januar 2017, version v.03) kan ses nedenfor.

Det er seneste version af "Vejledning om syn af køretøjer", der som udgangspunkt benyttes som grundlag for afgørelser i en synsvirksomhed.
Sidst opdateret: 11.09.2017