Prøvnings- og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Trafik- og Byggestyrelsen har den 1. juli 2016 udstedt nye regler for prøvnings- og kontrolinstanser på Færdselsstyrelsens område.

Prøvningsinstanserne kan udføre prøvninger af samt udarbejde dokumentation for, at køretøjer og køretøjsdele lever op til visse tekniske krav inden for færdselslovens område.

Kvaliteten af prøvningsinstansernes arbejde sikres ved hjælp af virksomheder, der af Færdselsstyrelsen er godkendt til at kontrollere prøvningsinstansers kvalitetsstyringssystem (kontrolinstanser).

Reglerne om prøvnings- og kontrolinstanser fremgår af bekendtgørelse nr. 594 af 26. maj 2016 om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område. Se kolonnen til højre.

Via menuen til venstre kan du læse mere om godkendelsesprocessen for prøvnings- og kontrolinstanser.
Sidst opdateret: 02.03.2017