Vejledning om udstedelser og klagesager over afgørelser

Læs om hvor du kan søge vejledning om udstedelse af kørekort, og om hvordan du kan klage over en afgørelse om kørekort.

Spørgsmål og vejledning fra din kommune og politikreds
Hvis du har spørgsmål eller søger vejledning vedrørende fx udstedelse af dit kørekort mv., skal du rette henvendelse til din kommune. Normalt er det Borgerservice, som behandler kørekortsager.

Hvis dit spørgsmål eller den vejledning du søger vedrører strafferetlige afgørelser om fx din førerret, frakendelser af kørekort og lignende skal du i stedet rette henvendelse til et af politiets administrative centre.

Hvis du ønsker nærmere oplysninger om kommunernes og politiets sagsbehandling af kørekortsager samt kørekortreglerne, kan du finde dette i Kørekortmanualen.


Klager over afgørelser om kørekort

Hvis du vil klage over en strafferetslig afgørelse fra kommunen eller politiet, skal du sende din klage til den politikreds eller kommune, som har truffet afgørelsen.

Politiet eller kommunen videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen, da det er Færdselsstyrelsen, som behandler klager over afgørelser om kørekort, som er truffet af kommunerne og politikredsene i første instans.


Klagefrist

Du skal være opmærksom på, at fristen for at klage er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen blev meddelt dig fra kommunen eller politiet.


Færdselsstyrelsens sagsbehandlingstid

Færdselsstyrelsen tilstræber normalt en sagsbehandlingstid på ca. 60 dage regnet fra det tidspunkt, hvor alle nødvendige oplysninger er modtaget af styrelsen, hvorved klagesagen er klar til behandling.

Nogle sager kan dog kræve en længere sagsbehandlingstid. F.eks. hvis sagen er særligt kompliceret og/eller principiel.
Sagsbehandlingstiden kan også blive længere, hvis styrelsen i en periode modtager mange klagesager.

Færdselsstyrelsen har haft et meget stort sagspres, siden de nye regler fra 3. kørekortsdirektiv blev gennemført i dansk ret den 19. januar 2013. Derfor må der beklageligvis forventes en noget længere sagsbehandlingstid i øjeblikket.

Du vil blive orienteret, hvis behandlingen af din sag trækker ud.


Kontakt til Færdselsstyrelsen om klagesager

Hvis du har spørgsmål til din klagesag eller ønsker at indsende yderligere oplysninger til brug for sagens behandling, kan du rette henvendelse til Færdselsstyrelsen på:

info@fstyr.dk - skriv i emnefeltet 'Ang. klage over afg. om kørekort'

eller til

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe
Kontakt

Administrativt Center Øst
Borgere, der bor øst for Storebælt, skal kontakte Administrativt Center Øst (ACØ):

Telefon: 43 86 15 00
Mandag-torsdag: 9:00 - 15:00
Fredag: 9:00 - 13:00

E-mail:
Sikker mail via borger.dk og virk.dk
Vejledning til sikker mail via borger.dk
Vejledning til sikker mail via virk.dk

Post:
Administrativt Center Øst
Att.: Kørekort
Thistedgade 10
2630 Taastrup

Bemærk, at der ikke er mulighed for personlig betjening.


Administrativt Center Vest
Borgere, der bor vest for Storebælt, skal kontakte Administrativt Center Vest (ACV):

Telefon: 96 10 14 49
Mandag – torsdag: 10:00 - 15:00, kørekort dog 10:00 - 13:00
Onsdag: lukket
Fredag: 10:00 - 13:00

E-mail:
Sikker mail via borger.dk og virk.dk
Vejledning til sikker mail via borger.dk
Vejledning til sikker mail via virk.dk

Post:
Administrativt Center Vest
Att.: Kørekort
Postbox 129
Brogårdsvej 1
7500 Holstebro

Bemærk, at der ikke er mulighed for personlig betjening.

Sidst opdateret: 02.11.2017