Almindelig bil (Kategori B)

Her finder du undervisningsplan samt information om køreuddannelsen til Kategori B - almindelig bil.

Undervisningsplan og lærervejledning


Undervisningsplan

Når du skal have kørekort til almindelig bil, skal køreuddannelsen nøje følge undervisningsplanen, som fremgår af følgende bekendtgørelse:

Bekendtgørelse nr. 1294 af 27/11/2017 (retsinformation)


Lærervejledning
I tilknytning til undervisningsplanen er der udarbejdet en lærervejledning (Version 9.014) om uddannelsens gennemførelse og tilrettelæggelse:

Lærervejledning om køreuddannelsen til kategori B

Erhvervsprøven til kate­gori B

Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr.

Hvad indeholder prøven?

Aspiranten skal:
  • Demonstrere færdigheder i at kontrollere udvalgte dele af det konkrete køretøjs udstyr

  • Forklare med egne ord om de lovkrav, der knytter sig til den enkelte kontrol

  • Udpege de dele på det konkrete køretøj, hvor fejl kan opstå og forklare om årsagerne til de fejl, der bliver udpeget

Se også undervisningsplanens afsnit 1.

Hvad er prøven baseret på?
Rigspolitiet har udarbejdet et sæt opgavekort, som den prøvesagkyndige skal anvende i den udvidede kontrolprøve.

Opgavekortene til erhvervsprøven til kategori B gør, at følgende vil blive krævet af aspiranten:
  • Aspiranten skal undersøge 3 af "kontrolnumrene" fordelt over 3 af de 6 afsnit, der indeholder kontrolstof ("Styreapparat", "Bremser", "Lygter, reflekser og horn", "Motor og udstødningssystem", "Bærende dele", samt "Særligt udstyr"). Den prøvesagkyndige vælger hvilke 3.

  • Aspiranten skal herudover med egne ord forklare om de lovkrav, der er anført i afsnittet, og som knytter sig til det aktuelle "kontrolnummer".

  • Aspiranten skal ud fra ét af de gennemgåede "kontrolnumre" kunne udpege, hvor på det konkrete køretøj, der kan opstå tegn på fejl og forklare årsagen til fejlen. Se afsnit 1 i undervisningsplanen.
Ved prøven skal aspiranten endvidere overhøres i dele af de gældende bestemmelser om taxikørsel. Du kan se disse bestemmelser ved at klikke på nedenstående bilag 8 i Retningslinjer for prøvesagkyndige.

Se oversigt over det udvidede kontrolstof.
Sidst opdateret: 11.09.2018