Takografkort

Her kan du læse om takografkortet og reglerne herom - hvad er et takografkort, hvem skal have et, og hvordan får du fat i et.

Hvem skal have takografkort?
Føreren skal have et førerkort, som udstedes til føreren personligt, og som skal anvendes, når vedkommende skal føre et køretøj, der er udstyret med et digital takograf.

Transportvirksomheden skal have et virksomhedskort, der udstedes til virksomheden, og som skal anvende det til at sikre, at data i takografen registreres som tilhørende virksomheden.

Det autoriserede værksted, der skal servicere takografen, skal have værkstedskort, som udstedes til værkstedet og personificeres til den mekaniker, der skal udføre arbejdet, og som er uddannet hertil.

Kontrolmyndigheden, der skal kontrollere, at køre- og hviletidsreglerne overholdes, skal have kontrolkort.


Takografkort (førerkort) til færøske chauffører
Ved bekendtgørelse nr. 724 af den 14. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort er det gjort muligt for chauffører bosat på Færøerne at få udstedt et førerkort.

Det er pt. ikke muligt at udstede førerkort med samtlige de tegn, der fremgår i navnene på de færøske kørekort, og chaufførens navn på førerkortet kan derfor fremstå med andre tegn, end dem der fremgår af kørekortet.

Endvidere har færøske personnumre færre cifre end danske. Det er pt. ikke muligt at udstede førerkort med kortere personnumre end de danske, og personnummeret på førerkortet kan derfor være et andet, end det der fremgår af kørekortet.


Tachograph card (driver card) for Faroese drivers

By Order no. 724 of June 14th 2016 amending the Order on the issuance of tachograph cards, it has been made possible for the Danish authorities to issue driver cards to drivers residing in the Faroe Islands.

At present it is not possible to issue driver cards with all of the characters which appear in the names on Faroese driver's licenses, and the driver's name on the driver card may therefore appear with different characters than those which appear on the driver's license.

Furthermore, Faroese personal registration numbers have fewer digits than their Danish counterparts. At present it is not possible to issue driver cards with shorter personal registration numbers than the Danish ones, and the number on the driver card may therefore be different from the one on the corresponding driver's license.
 

Hvor ansøges om takografkort?

Ansøgning om takografkort indleveres til politiet.

Blanketter til ansøgning om takografkort findes i boksen til højre.

Ansøgere med sædvanlig bopæl på Færøerne, der ansøger om dansk førerkort, kan alene indlevere ansøgninger herom til Københavns Politis ekspedition på Hovedbanegården. Ansøgere med sædvanlig bopæl på Færøerne, der ikke har dansk cpr-nummer, skal ud over de oplysninger, der fremgår af ansøgningsblanketten medbringe pas eller anden dokumentation, der beviser deres statsborgerskab, køn og fødselsdato samt vielsesattest.


Hvad koster et takografkort?

Prisen for et takografkort er 525 kr.


Hvor finder du reglerne for udstedelse af takografkort?

Reglerne om udstedelse af takografkort kan du finde i Bekendtgørelse om udstedelse af takografkort (se link i boksen til højre).


Hvordan anvendes takografkort?

Regler for, hvordan føreren og transportvirksomheden skal bruge takografkort og den digitale takograf, findes i køre- og hviletidsbekendtgørelsen, og de vedhæftede forordninger samt i Forskrifter for brug af kontrolapparater (se link i boksen til højre).


Hvilke regler er der for fornyelse af takografkort?


Førerkort:
  • Der kan tidligst søges om nyt førerkort 2 måneder før udløbsdatoen.

  • Der skal senest 15 dage før udløbsdatoen søges om nyt takografkort (hvis man vil være sikker på at have det fornyede førerkort til anvendelsesdatoen træder i kraft).

  • Det nye (fornyede) førerkort gælder dagen efter, at det gamle udløber.

  • Det gamle førerkort skal ikke afleveres.

Virksomhedskort:
  • Samme tidsfrist som for ansøgning af førerkort gælder.

  • Bemærk, at virksomheden skal udfylde en ansøgningsblanket for hvert virksomhedskort, der ønskes fornyet. Proceduren er anderledes i forhold til førstegangsudstedelse af virksomhedskort, hvor man blot kan anføre, hvor mange kort man ønsker. Dette skyldes, at virksomhedskortet bliver forsynet med et unikt nummer, som får et "gentagelsesnummer".

  • Det gamle virksomhedskort skal ikke afleveres.

Værkstedskort:
  • Samme tidsfrister som for ansøgning af førerkort gælder.

  • Det gamle værkstedskort skal ikke afleveres.
Sidst opdateret: 24.05.2017