Digital takograf

Alle nye køretøjer, som bliver taget i brug for første gang efter den 1. maj 2006, og som skal udføre kørsel, der er omfattet af reglerne om køre- og hviletid, skal have installeret en digital takograf.

Hvordan virker den digitale takograf?
Den digitale takograf registrerer elektronisk oplysninger om køretøjets og førerens aktiviteter, f.eks. køretider. Den digitale takograf lagrer oplysningerne i et elektronisk datalager, som er indbygget i takografen, og på det førerkort, som føreren skal anvende i takografen.

Føreren
Føreren skal anvende et førerkort. På førerkortet registreres alle førerens aktiviteter i en periode på 28 dage. Når de 28 dage er gået, overskrives tidligere oplysninger på kortet.

Virksomheden
Virksomheden skal anvende et virksomhedskort.
Virksomheden skal anvende virksomhedskortet for at sikre, at data i den digitale takograf registres som virksomhedens data, ligesom det skal anvendes, når virksomheden skal overføre, gemme og sikre data.

Hvordan skal den digitale takograf og takografkort bruges?
Regler for, hvordan føreren og transportvirksomheden skal bruge takografkort og den digitale takograf, findes i Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport og de vedhæftede forordninger samt Forskrift for brug af kontrolapparater (se links i boks til højre).

Hvordan ansøges om takografkort?
Reglerne for at ansøge om takografkort kan du finde i Bekendtgørelse om udstedelse af takografkort (se link i boks til højre).

Forskrifter for brug af kontrolapparater
I "Forskrifter for brug af kontrolapparater" kan du læse, hvordan føreren og virksomheden skal anvende dels en analog takograf, dels en digital takograf. Forskrifterne kan du finde i højre side.

I forskrifterne er det bl.a. beskrevet, hvordan føreren skal betjene takografen og forholde sig med registreringer af tidsgrupper og i særlige situationer, f.eks. ved driftsforstyrrelser og force majeure, ligesom det fremgår, hvilke oplysninger der skal medbringes under kørslen til brug for politiets kontrol.

Transportvirksomhedens forpligtelser er også beskrevet i forskrifterne.
Sidst opdateret: 21.09.2018